FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
• TYTUŁ PROJEKTU: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
• NUMER UMOWY: POIR.03.03.03-24-0063/17-00
• DZIAŁANIE: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Go To Brand
• PODDZIAŁANIE: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go To Brand

Firma Alwero realizując niniejszy projekt przeprowadzi szereg działań promocyjnych w ramach Programu Promocji Branży modowej.
Realizacja zadań promocyjnych zaowocuje dywersyfikacją terytorialną prowadzonej działalności, pojawieniem się znacznego udziału przychodów ze sprzedaży eksportowej oraz zdobyciem nowych kontaktów w przedstawicielami nowych rynków. Dodatkowo promocja polskiej marki produktowej wpłynie na jej rozpoznawalność.

Całkowita wartość projektu: 1 114 257,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 543 540,00 PLN.